Hör av Dig till oss om Du inte fått ditt presentkort inom 7 dagar. Vi spärrar då det utskickade kortet och skickar ett nytt.

Ångerrätt gäller i 14 dagar från det att Du mottagit presentkortet. Vi hjälper Dig med ditt återköp manuellt. Kontakta oss!
0340-180 50 eller gastis@hotellgastis.se